فهرست کامل اسم پسر کردی

به گزارش وبلاگ آوای چکاوک، فهرست کاملی از نام و اسم پسر کردی به ترتیب حروف الفبا همراه با معنی اسم؛ از جمله اسامی پسرانه با ریشه کردی می توان به اردلان، آران، باشوان، ژیار و ... اشاره کرد.

فهرست کامل اسم پسر کردی

وبلاگ آوای چکاوک | سرویس مادر و کودک - انتخاب اسم مناسب برای فرزند یکی از اصلی ترین دغدغه های پدران و مادران قبل از به دنیا آمدن فرزندشان است. اگر به دنبال انتخاب یک اسم پسر خاص و تک ایرانی می شد، این اسامی کردی زیبا را از دست ندهید.

بخشی از آنچه در این مطلب خواهید دید:

  • اسم پسر کردی با ژ
  • اسم پسر کردی با ش
  • اسم پسر کردی با ک
  • اسم پسر کردی با م
  • اسم پسر کردی با ن

اسم پسر کردی

ئاراز

معنی: آراز، اَرَس

ئارتین

معنی: شعله و گرمای آتش

ئارمین

معنی: منسوب به آرام، پسر کیقباد

ئازا

معنی: دلاور، همریشه با آزاد

ئاسو

معنی: آسو، افق

ئاکام

معنی: عاقبت، سرانجام

ئاکو

معنی: قلهٔ کوه

ئاگرین

معنی: آتشین، نام یک کوهستان

ئالان

معنی: بلند، با حرمت، سخن دلنشین (نام کوهستانی در کردستان)

ئاوات

معنی: امید

ئەردەلان

معنی: اردلان

ئەردەوان

معنی: اردوان

ئەژدەر

معنی: اژدر

ئەگید

معنی: دلاور، اصل این واژه ترکی است

ئەلەند

معنی: تیغ آفتاب، نخستین پرتو بامدادی خورشید

ئەویندار

معنی: عاشق

اسم پسر کردی با الف (آ)

اَردلان

معنی: جای و مکان مقدس؛ نام طایفهای از ایلات کرد ایران.

اربیل

معنی: بسیار خوب

افشار

معنی: معاون و شریک، (در موسیقی ایرانی گوشه ای در دستگاه شور (آوازِ افشاری)، نام ناحیه ای در کردستان

آدان

معنی: مفید سودمند

آران

معنی: دارای طبیعت گرم، همچنین اسم شهری قدیمی که قباد آن را بنا کرد.

آرتین

معنی: حرارت آتش،گرمای آتش

آرژین

معنی: آتش زندگی،گرمای زندگی

آرشین

معنی: دوست داشتنی

آرنا

معنی: آریایی نژاد

آری

معنی: آریایی، نام یکی از ایالات ایران قدیم که شامل خراسان و سیستان امروزی بوده است، اسم یکی از طوایف چادر نشین مازندران

آریتما

معنی: نام یکی از سران ماد

آریز

معنی: نام کوهی در راستا مریوان به سنندج نام ایرانی

آرین

معنی: مرد آریایی - آریایی نژاد، از نسل آریایی

آریوان

معنی: آری به معنی آتشه، وان نام شهری در ترکیه

آزا

معنی: آزا اسم کردی به معنی سالم بودن و سرحال و قبراق است؛ هم چنین آزا نام پادشاه مانایی بوده است.

آسو

معنی: افق

آکار

معنی: خلق و خو، اخلاق

آکام

معنی: سرانجام،نتیجه کار

آکو

معنی: قله کوه، مکان بلند، انسان با عظمت و مقتدر

آگا

معنی: مطلع، مطلع،با خبر

آمانج

معنی: هدف، مقصد

آمیار

معنی: همکار، یاور

آنیموس

معنی: بی نیاز، بخش ناهشیار یا خودِ درونیِ راستینِ هر فرد

آوات

معنی: امید و آرزو

آویر

معنی: آتش

آهیر

معنی: آتش

اسم پسر کردی با ب

بَهرام

معنی: پیروزگر، (در نجوم) مریخ، (در گاه شماری) روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران، در فرهنگ ایران قدیم فرشته ای موکل بر مسافران و روز بهرام است، (در اعلام) نام چند تن از شاهان ساسانی.

بُرزان

معنی: (بُرز = شکوه و جلال، عظمت، دارای قدرت، نیرومند و با شکوه، فراز + ان (پسوند نسبت))، منسوب به شکوه و جلال و عظمت؛ به معنای جایگاه بلند بَرزان، قدرتمند، نیرومند

بارِزان

معنی: بارِز، نامِ قوم شاخص یا شاخصان یا بارجان، تاریخ این قوم به پیش از اسلام میرسد و نام آن از دوره ساسانیان در متون ضبط شده است.

بارمان

معنی: شخص محترم و لایقِ دارای روح بزرگ؛ از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان افراسیاب تورانی

باشار

معنی: چاره، علاج، درمان

باشوان

معنی: نام کوهی در بانه، آشیانه

باشور

معنی: به معنی جنوب

باشوک

معنی: نوعی پرنده شکاری

باگرو

معنی: تندباد

باهوز

معنی: گردباد

بخشان

معنی: دهش، بخشش

برزام

معنی: نام جد مانی

برزآفرین

معنی: تشویق بزرگ

برزفر

معنی: دارای قامتی با شکوه، بلند پرواز، از سرداران کرد دوره هخامنشی

بروا

معنی: ایمان

بروسک

معنی: جرقه

بریار

معنی: عهد و پیمان

بلیسه

معنی: شعله، اخگر

بلیمەت

معنی: دلاور

بوبان

معنی: به سوی بالا

بوتان

معنی: لهجه ای در زبان کردی

بوران

معنی: بوران

بوژان

معنی: نمو کردن، شکوفا شدن، به خود بالیدن

به نوش

معنی: گوارا، بهترین نوش دارو

بیکس

معنی: تنها و بدون حامی

بەتین

معنی: آتشین

بەرزان

معنی: بلندپایه

بەرهەم

معنی: ثمرە

بەلین

معنی: پیمان

بەهیز

معنی: نیرومند

اسم پسر کردی با پ

پارسیا

معنی: اهالی پارس

پشتیوان

معنی: پشتیبان

پشکو

معنی: شکوفە

پەژار

معنی: افسردەدل

پەشیو

معنی: هراسان و افسردەدل همریشه با پژمان

اسم پسر کردی با ت

تَوار

معنی: پرنده

اسم پسر کردی با ج

جوانرو

معنی: زیبا رو

اسم پسر کردی با چ

چاوه

معنی: عزیز

چیا

معنی: کوهستان، کوه

چیاکو

معنی: کوه کوچک

اسم پسر کردی با خ

خاوین

معنی: پاک سرشت

خوشناو

معنی: نامدار،نیک نام

اسم پسر کردی با د

دادیار

معنی: حامی قانون، مجری عدالت

داژیار

معنی: روزی ،قدرت

دالاهو

معنی: برگرفته از کوهی در کرمانشاه

دانیار

معنی: بخشندە

داوین

معنی: دامنه کوه

دیار

معنی: دیار، پیدا

دیاکو

معنی: بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود.

دایان

معنی: سرافرازی و سربلندی

دیلمان

معنی: برگرفته از سرزمینی که مابین گیلان و مازندران واقع شده است.

دیمەن

معنی: چشم انداز

دەرسیم

معنی: برگرفته از منطقه درسیم در ترکیه

اسم پسر کردی با ر

راژان

معنی: خوابیدن، جنبیدن گهواره، روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه

راژور

معنی: جایی بالا،حاکم

راشین

معنی: (تلفظ: rāšin) سر سبز و خرم و با طراوت، به علاوه راشین در برخی منابع راه آبی یا جویباری که از سبزه زار می گذرد.

رامان

معنی: در شگفت

رامیار

معنی: اهل سیاست، سیاستمدار

راویژ

معنی: تدبیر

رزگار

معنی: رستگار، آزاد

روژبین

معنی: بیننده روز، راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی

روژمان

معنی: روشن مانند روز، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روشن است.

روژند

معنی: نور خورشید

روژهات

معنی: روزها

روژهلات

معنی: شرق

روژیار

معنی: آفتاب،زمانه

ریباز

معنی: راه و شیوه

ریبوار

معنی: رهگذر

ریبین

معنی: رهشناس، دورنگر، راهبین، دوراندیش، آینده نگر

ریزان

معنی: وارد، ماهر

ریکەوت

معنی: کردی

ریناس

معنی: رهشناس

ریوان

معنی: رهگذر

اسم پسر کردی با ز

زاگروس

معنی: زاگرس اصل این واژه یونانی است.

زال

معنی: حکمران، چیره

زانا

معنی: دانا

زانکو

معنی: دانشگاه

زانیار

معنی: یار دانا و دانشمند

زریان

معنی: نام یک نوع باد، تندر، طوفان

زمناکو

معنی: نام کوهستانی در کردستان

زوراب

معنی: کردی

زوران

معنی: تلاش، کشتی

زیلان

معنی: نام گیاهی است یکساله و معطر و دارای کرکهای غده دار و چسبناک از تیرهی اسفناج

اسم پسر کردی با ژ

ژابیز

معنی: نام گیاهی و دارویی گیاهی که به بومادران (بوی مادران) معروف است، اشک آتش

ژاکان

معنی: پژمرده ، اسم نیست مصدر فعل است

ژان

معنی: نام روستایی در نزدیکی سنندج

ژاوەرو

معنی: ژاورود

ژوان

معنی: میعادگاه عاشق و معشوق

ژیار

معنی: شهرنشینی، تمدن؛ زندگی شهروندان

ژیان

معنی: خشمناک و غضبناک؛ بیباک و شجاع

ژیر

معنی: هوشمند، همریشه با واژه زیرک

ژیکان

معنی: قطره باران

ژیلوان

معنی: کوهنورد

ژیلەمو

معنی: اخگر

ژیوار

معنی: زندگی

ژیوان

معنی: نگهبان زندگی

ژیهات

معنی: کاردان، ماهر، شایسته، لایق

اسم پسر کردی با س

سَیوان

معنی: هاله، اطراف ماه، سایبان، چادر

سارو

معنی: طوطی

ساکار

معنی: پاک و ساده

ساکو

معنی: کوه بدون گیاه؛ ساده و بی آلایش؛ یکسان و یکنواخت

سامران

معنی: نامی محلی، بلند و سر فراز

سانیار

معنی: حامی و پشتیبان ، نام یکی از قبایل کرد

سایمان

معنی: مانند سایه

سردشت

معنی: به مکانی رویایی گفته میشود همانند بهشت سرسبز،نام شهری کردنشین در آذربایجان غربی

سوران

معنی: نام نوعی لهجه مادری کردی سورانی - کرد سوران

سه یوان

معنی: کوهی در ایلام

سیامند

معنی: نام کوهی است.

سیپان

معنی: بلندی مانع باد، نام دوکوه در کردستان

سیروان

معنی: نام رودی در منطقه هورامان تخت کردستان

سیوان

معنی: ماه

سەردار

معنی: سردار

سەرکەوت

معنی: پیروز

اسم پسر کردی با ش

شارو

معنی: بازمانده یا پنهان

شالیار

معنی: همدم شاه

شاهو

معنی: نام کوه

شمِال

معنی: طوفان

شوان

معنی: (تلفظ: šo (a) vān) شبان، چوپان، نگهبان گله

اسم پسر کردی با ک

کاردوخ

معنی: نامی برای قوم کرد

کاویار

معنی: مراد،آرزو

کژوان

معنی: کوهنورد

اسم پسر کردی با گ

گایار

معنی: یار بزرگ یار قدرتمند

اسم پسر کردی با ل

لاهور

معنی: یکتا

اسم پسر کردی با م

ماردین

معنی: نام منطقه ای کرد نشین در ترکیه

ماژان

معنی: بزرگان، همچنین مکانی در شهرستان بیرجند

ماهور

معنی: تابناک

اسم پسر کردی با ن

نیوان

معنی: مرد دلیر، شجاع، پهلوان

نیهاد

معنی: نهاد، سرشت، طبیعت، بنیاد، ضمیر دل،اساس، مقام و جایگاه، قاعده

نودشه

نام شهری در هورامان که علمای بزرگی از آن برخاسته اند

اسم پسر کردی با و

واتیار

معنی: سخنگو

وادیار

معنی: اینطور که پیداست، ظاهر امر

وارش

معنی: بارش، باریدن باران

وارو

معنی: رهگذر

وانیار

معنی: باسواد

وفران

معنی: در زبان کوردی ایلامی به معنای برف

وریا

معنی: قوی و درشت هیکل ، چکش آهنی بزرگ

ویس

معنی: نام دختر قارن و شهرو در داستان ویس و رامین که در ایران قبل از اسلام رواج داشته و طبق قرائن در عهد اشکانیان پرداخته شده است؛ این داستان تا قرن پنجم هجری به زبان پهلوی وجود داشته است. عشیره یکرنگ

اسم پسر کردی با ه

هاوار

معنی: فریاد

هاوراز

معنی: همراز

هاوری

معنی: همراه

هایکا

معنی: آرام، مرموز، از اسطوره های کردستان

هژار

معنی: بینوا، فقیر، تنگ دست

هژیان

معنی: ارزنده، شایان ارزش

هستیار

معنی: احساس کننده، ادیب

هفال

معنی: رفیق

هلکو

معنی: کوه کوچک، تپه

هلکوت

معنی: فرصت، وقت

هلمت

معنی: حمله، هجوم

هلموت

معنی: کنایه از کوهی که صعود به آن سخت است.

هوار

معنی: قشلاق، خیمه سلطان در قشلاق

هوال

معنی: خبر، رفیق

هوتخش

معنی: صنعت گر

هوراز

معنی: دوست صمیمی

هورام

معنی: زیبا رو، خوش رام ، خنده رو ، ﻣﺮدﻡ ﻣﻨﻄﻖهاوراﻣﺎﻥ ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﻠﻮﻉ آﻓﺘﺎﺏ

هورامان

معنی: منطقه ایی در کردستان

هوران

معنی: مرغزار کوچک در کوهستان

هوزان

معنی: آوازەخوان

هوگر

معنی: انس دریافت، عادت کردن

هولان

معنی: چوگان بازی

هیدی

معنی: آرام، آهسته، بردبار

هیرا

معنی: فراخ، وسیع

هیرش

معنی: فشار، هجوم

هیرش

معنی: یورش، هجوم و حمله

هیرو

معنی: نام گلی به زبان کردی (گل ختمی)

هیژا

معنی: گرامی، شایسته، گران بها، بزرگوار

هیمن

معنی: آرام، موقر، شکیبا

هیوا

معنی: امید

هەردی

معنی: آمدن

هەژار

معنی: ندار و فقیر

هەلکەوت

معنی: فراز-رونده، چیره

هلگورد

معنی: بهترین جلودار

هەلو

معنی: آله، عقاب

هەندرین

معنی: نام کوهستانی در کردستان

هەوراز

معنی: فراز و نشیب

هەورام

معنی: برگرفته از اورامانی، نام مردمی از سرزمین دیلمان که به غرب ایران مهاجرت نمودەاند.

اسم پسر کردی با ی

یَل کورد

معنی: پهلوان کرد

یَلکاک

معنی: برادر پهلوان

هموطنان عزیز کرد می توانند با ارسال اسامی در بخش نظرات در تکمیل این فهرست و تصحیح اشتباهات احتمالی آن به ما کمک کنند.

منبع: setare.com

به "فهرست کامل اسم پسر کردی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فهرست کامل اسم پسر کردی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید